Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Štvrtok, 7.12.2023
Meniny má: Ambróz

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná

Školský rok 2022/2023


Príbeh hudby

Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska uviedli výnimočný výchovný koncert, ktorý si naši žiaci pozreli prostredníctvom internetového spojenia priamo v škole. Príbeh hudby, ktorého cieľom bolo priblížiť žiakom slovenskú klasickú hudbu, splnil svoju úlohu. Žiaci spoznali našich hudobných skladateľov a ich diela. Veľký symfonický orchester, Bratislavský chlapčenský zbor, sólisti, dirigent a moderátor Gabriel Rovňák ml. boli zárukou pútavého a dynamického programu. Na koncerte zaznela aj svetová premiéra skladby slovenskej skladateľky Haimoni Balgavej. 

Fotogaléria


Detské dopravné ihrisko

Žiaci 1. až 4. ročníka si dňa 30. septembra 2022 na dopravnom ihrisku v Trnave vyskúšali naživo rôzne reálne situácie, ktoré v cestnej premávke môžu nastať. Detské dopravné ihrisko umožňuje žiakom zažiť situácie, ktoré im učiteľ nedokáže opísať, ani ukázať na fotografiách. Vďaka teoretickej aj praktickej výučbe sa postupne vžili do úlohy chodca, cyklistu a tiež vodiča na šliapacej motokáre. Táto hra však mala prísne pravidlá a na konanie všetkých účastníkov cestnej premávky prísnym okom dohliadali skúsení inštruktori. Dúfame, že výučba, ktorú žiaci absolvovali, prispeje k tomu, aby boli pozornými účastníkmi cestnej premávky a mohli vždy bezpečne prísť do svojho cieľa.

Fotogaléria


Oznam pre rodičov
Vážení rodičia, 
radi by sme Vám oznámili, že príspevky ZRPŠ nie je možné posielať internet bankingom. 
Po preverení funkčnosti a poplatkov, ktoré tento účet poskytuje, sme museli po spoločnom zvážení, od tejto možnosť platenia upustiť.
Ďakujeme za pochopenie.
                 Rada rodičov

Plenárne rodičovské združenie

Dňa 26.9.2022 (pondelok) o 17.00 hod. sa uskutoční "Plenárne rodičovské združenie" v budove školy.

Ďakujem.

                     Ing. Peter Šiška

 
Exkurzia Kolárovo - Komárno

Historickej exkurzie do pevnostného systému v Komárne sa zúčastnili žiaci 6.-9.ročníka. Protiturecká pevnosť postavená na sútoku Dunaja a Váhu je najväčšou stavbou svojho druhu v strednej Európe. Pozreli sme si aj jedinečný stavebný komplex rôznych architektúr európskych krajín v Komárne - Európske námestie. Zastavili sme sa v Kolárove, kde sme si pozreli národnú kultúrnu pamiatku- vodný mlyn. Patrí medzi jedinečné technické pamiatky na Slovensku. Touto cestou chceme poďakovať Rade rodičov za finančný prispevok na exkurziu.

Fotogaléria


Účelové cvičenie žiakov 2.stupňa

Žiaci 2.stupňa sa zúčastnili účelového cvičenia. Po teoretickej časti, v ktorej pán učiteľ Kováč žiakov oboznámil so základnými princípmi evakuácie, sme si evakuáciu aj prakticky vyskúšali. Praktickú časť účelového cvičenia sme zrealizovali v prírode. Počas pochodu sme sa zapojili  do Medzinárodného čistiaceho dňa a vyzbierali sme od odpadkov určitú časť obce. 

Fotogaléria


Začiatok školského roka

5.9.2022 sa opäť otvorili brány ZŠ Vinohrady nad Váhom a žiaci sa po letných prázdninách vrátili do tried. Mimoriadne slávnostným bol tento deň pre žiakov 1.ročníka, ktorí v doprovode svojich rodičov začínajú svoju novú životnú cestu v škole. Želáme všetkým žiakom veľa síl v učení a úspechu.

Fotogaléria 


Oznam pre rodičov a žiakov

        Začiatok školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5.9.2022 (pondelok) o 8.00 hod. pred budovou školy.

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR je každý žiak povinný priniesť na začiatok školského roka vyplnené „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (viď príloha). Zároveň odporúčame rodičom, aby si pred nástupom do školy otestovali svoje dieťa AG testami, ktoré dostali na záver školského roka v júni 2022. Ak žiak bude chýbať v škole viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní, bude musieť priniesť vyplnené „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Toto tlačivo je k dispozícii aj vo vstupe do školy.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti


OZNAM

Aj v tomto školskom roku 2022/2023 bude pokračovať výučba na hudobné nástroje : flauta, klarinet, saxofón, keyboard. Záujem o hru na hudobný nástroj prosím nahlásiť vedeniu školy. Školné na mesiac :

prípravný ročník (1.tr.) - 6 eur

ostatné ročníky (2.-9.tr.) - 10 eur

Vyučujúci : p. Banga


Školský rok 2021/2022


Školská jedáleň - oznam

Prihlásenie na stravu:

1. Vyplnený a podpísaný zápisný lístok na stravu treba odovzdať najneskôr do 20.8.2022 - elektronicky na mailovú adresu: sjvinvah@gmail.com

2. Preddavok na stravu za mesiac september  treba zaplatiť najneskôr do 25.8.2022 podľa pokynov na zápisnom lístku.

Zápisný lístok