Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Štvrtok, 7.12.2023
Meniny má: Ambróz

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >  Posledná

Školský rok 2021/2022


OZNAM

Informácia pre rodičov  žiakov v hmotnej núdzi  a z Ukrajiny k dotáciám na stravu. (Viď príloha)


Príloha


Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Aj keď bol školský rok 2021/22 náročný, môžeme zhodnotiť, že sme ho zvládli dobre. Posledný júnový deň žiaci našej školy dostali ocenenie za vedomosti a zručnosti získané počas školského roka. Mnohí žiaci boli za svoju snahu odmenení knižnými cenami a diplomami. Plaketu za vynikajúce výsledky počas 9-ročnej školskej dochádzky získala Karin Berecová, za športové výsledky bol odmenený Michal Holička. Blahoželáme všetkým žiakom k úspešnému ukončeniu školského roka a želáme im dni plné oddychu počas letných prázdnin. Naše poďakovanie patrí aj Rade rodičov za vynikajúcu spoluprácu.

Fotogaléria


Rozlúčka s deviatakmi

Posledný stisk ruky, úsmev na rozlúčku, ale  aj slzy dojatia sprevádzali rozlúčku deviatakov so žiakmi a pedagógmi školy. Ubehlo deväť rokov, počas ktorých sa veľa naučili a je už na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti použili ďalej. Prajeme im na ich ceste života veľa šťastia, zdravia a veľa ďalších úspechov v nasledujúcom živote.

Fotogaléria


Vyhodnotenie zberu papiera

Zber papiera sa uskutočnil v dňoch 20.4. - 28.4. 2022 a vyhodnotenie prebiehalo v dvoch kategóriách. V kategórii tried podľa premieru nazbieraného papiera získali 

1.miesto-3.trieda

2.miesto-4.trieda

3.miesto-6.trieda

V kategórii jednotlivcov podľa množstva nazbieraného papiera získali 

1.miesto-Vanesa Kižnanská

2.miesto-Ema Molnárová

3.miesto-Viktor Vjatrák

Všetkým zúčastneným ďakujeme za každý jeden odovzdaný kilogram.

Fotogaléria

 

 

 

 


Školský výlet - Nitra

Posledné dni školského roka 2021/2022 si žiaci V.-VIII.ročníka spríjemnili školským výletom v starobylej Nitre. Navštívili Nitriansky hrad, katedrálu sv.Emeráma a pokochali sa nádherným výhľadom z hradných hradieb. Niektorí si dokonca vláčikom pozreli celú Nitru. Výlet sme zakončili návštevou obchodného centra MLYNY.

Fotogaléria


Majster školy

Aj tento školský rok sme organizovali celoškolskú športovú súťaž o Majstra školy. Stanovištia - hod kriketkou, skok do diaľky, beh na 60m, beh na 50m a vrh guľou boli vyhodnotené v jednotlivých kategóriách podľa veku žiakov. Majstrom školy za 1.stupeň sa stali Enzo Torriani a Bibiana Kuklová. Majstrom školy za 2.stupeň sa stal Aditya Sigad. Víťazom gratulujeme.

Fotogaléria


Čítajme si ....

Cieľom čitateľského maratónu "Čítajme si ...", do ktorého sa zapojila aj naša škola, bolo podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť  do čitateľského maratónu čo najväčší počet detí, ktoré súčasne čítali v danom termíne vo viacerých obciach a mestách. Dúfajme , ža aj my s počtom detí 81, sme prispeli k prekonaniu minuloročného rekordu.

Fotogaléria


Didaktické hry

 Pani učiteľky 1. stupňa sa so svojimi žiakmi vybrali až na koniec našej obce s názvom „BORODY,“ v rámci didaktických hier. Cestou tam, spoznávali rôznorodé rastliny, živočíchov, priblížili si, ako máme chrániť prírodu. Cesta to bola neľahká, ale všetci sme ju zvládli, dokonca i počasie nám prialo. Teóriu a praktické ukážky si žiaci vyskúšali po návrate do školy vo svojich triedach.

Fotogaléria


Koncoročný výlet 1.stupňa

Na koncoročný výlet sme sa vybrali na Záhorie. So žiakmi sme sa vybrali odhaliť tajomstvo výroby skalického trdelníka. Po príchode trdelník najskôr ochutnali, potom pomáhali pri výrobe trdelníka točením „trdla.“ Kým sa deťmi pripravené trdelníky piekli, deti sa zahrali v záhrade. Po ochutnávke sme sa presunuli do prístavu a plavili sa po Baťovom kanáli. Lodivodi boli milí, dovolili deťom kormidlovať loďku. Deti si odniesli kopec zážitkov a tešia sa na ďalšie spoločné akcie. Za príspevok na dopravu ďakujeme Rade rodičov.

Fotogaléria


Matematický klokan

I tento rok riešili naši aktívni žiaci súťaž s názvom MATEMATICKÝ KLOKAN. Síce sa súťaž konala 11. apríla, výsledky a ceny prišli až teraz. Úspešnými riešiteľmi z 3. triedy boli žiaci: Natália Haršányová, Stanislav Šebík, Natália Jančeková. Zo 4. triedy bola úspešná Lucia Hrbeková a Nicolas Haršány. Tento rok dosiahla 100% úspešnosť Natálka Haršányová z 3. triedy. Blahoželáme! Všetci zúčastnení žiaci získali vecné odmeny.

Fotogaléria