Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Štvrtok, 7.12.2023
Meniny má: Ambróz

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >  Posledná

Školský rok 2021/2022


Majáles 2022

Prvý ročník "Majálesu" sa uskutočnil tento rok v telocvični ZŠ Vinohrady nad Váhom. Príjemná atmosféra sa niesla celým večerom. Večer plný zábavy, hudby i tanca si rodičia užili. Výťažok z tomboly bude venovaný žiakom ZŠ Vinohrady nad Váhom. Všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní , pekne ďakujeme.

 


Exkurzia v Banskej Štiavnici

Banka lásky - zážitkový dom venovaný Sládkovičovej Maríne - najdlhšej ľúbostnej básni sveta, navštívili žiaci 6.-9.ročníka. Hovoriace obrazy, unikátny láskomer, trezor lásky, rukopis Maríny žiakov veľmi zaujali. Po romantickej prehliadke na nás čakala Štôlňa Bartolomej a jej krásy i nástrahy, ktoré sme šťastne zdolali s prilbou na hlave a lampášom v ruke.

Fotogaléria


Deň matiek - ŠKD

Posledný týždeň sme v našom Školskom klube detí mysleli na všetky mamičky pri príležitosti ich sviatku a venovali im lásky a vďaky plné slová, vypestovali priesadky kvetov a vyrobili pohľadnice a papierové kvietky, kde sme popísali a pokreslili naše vyznania.

 
Všetkým mamičkám prajeme krásny Deň matiek. 
 

O2 Športová akadémia Mateja Tótha

V mesiaci apríl a máj naši žiaci absolvujú v rámci telesnej výchovy Projekt Moduly O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Telesnú výchovu vedie športový tréner, ktorý učí modernou a zábavnou formou. Cieľom projektu je rozvíjať pohybové schopnosti žiakov, zlepšovať ich zdravie, zabrániť nedostatku pohybovej aktivity ale aj zabaviť sa.

Fotogaléria


Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách

   MŠVVaŠ zverejnilo 10.5.2022 na svojej webovej stránke „Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenie COVID-19 a mimoriadnej situácie. Školský semafor je pozastavený, avšak naďalej platí nasledovné:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) (Príloha č.1).

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového, a je  potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.

Pri absencii žiaka viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

                                                                                                          Ing. Peter  Šiška

                                                                                                             riaditeľ školy

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

 


Zápis detí do 1.ročníka

 Koncom apríla sa uskutočnil zápis žiakov do 1.ročníka. Aby sa deti školy nebáli, privítali ich rozprávkové postavičky, ktoré sa im snažili uľahčiť a spestriť prvý kontakt so školou. Po krátkom rozhovore s pani učiteľkou vypracovali jednoduchý pracovný list, v ktorom preukázali svoju psychickú zrelosť. Deti boli šikovné a úlohy veľmi dobre zvládli. Na pamiatku dostali drobné darčeky. Touto cestou chceme poďakovať aj Rade rodičov za materiálnu pomoc k zápisu do 1.ročníka.

Fotogaléria


Deň Zeme

Mesiac apríl je známy tým, že 22. apríla oslavuje naša planéta Zem „meniny“. História Dňa Zeme sa začala písať už v roku 1970, kedy boli prijaté Zákony o čistote ovzdušia, vody a o ohrozených druhoch rastlín a živočíchov. V tento deň sú na mnohých miestach usporiadané najrôznejšie hry a súťaže pre deti, zamerané na ochranu životného prostredia. My sme si tento sviatok tiež pripomenuli. Pozreli sme si prezentácie, čítali príbehy, výtvarne sme tvorili i riešili kvízy o našej Zemi. V družine sme Zemi odovzdali pár dôležitých sľubov.

Fotogaléria


OCEANÁRIUM

V stredu 13. 4. 2022 sme v našej škole 1. krát privítali mobilné OCEANÁRIUM. V telocvični sa rozprestrel špeciálny stan s 360 °projekciou. Žiaci si pozreli putovanie podmorským svetom. V detailoch odhalili morské dno a rozmanitosť koralových útesov a morských živočíchov. Starší žiaci sa dozvedeli o najrôznejších morských ekosystémoch .

Fotogaléria


Beseda s olympijskou víťazkou p. Z.Rehák-Štefečekovou

Našu školu navštívila olympijská víťazka v trape žien p.Zuzana Rehák-Štefečeková, ktorá deťom predviedla praktickú ukážku streľby. Zlatú medailu, ktorú získala v Tokiu, si mohli žiaci prezrieť zblízka. V diskusii zazneli rôzne otázky spojené s osobným i športovým životom olympijskej víťazky.

Fotogaléria


Veľkonočné trhy

 Blížiace sa sviatky jari si naše deti z ŠKD spestrili návštevou Veľkonočných trhov, ktoré v našej obci zorganizovalo OZ Lepšie Vinohrady. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne. Zdobili si medovníky a muffinky, ktoré mohli aj ochutnať. Najviac ich však zaujalo zdobenie vajíčok voskovou metódou.

Fotogaléria