Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Škola - Zmluvy
Škola - Faktúry
Škola - Objednávky
ŠJ a ŠKD - Zmluvy
ŠJ a ŠKD - Faktúry
ŠJ a ŠKD - Objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Utorok, 17.05.2022
Meniny má: Gizela

ZVEREJŇOVANIE - Škola - Zmluvy

Zmluva Framipek

Zmluva BOZP

Zmluva Edenred 1

Zmluva Edenred 2

Zmluva - Ovocie do škôl

Dodatok k zmluve UNICREDIT BANK

Zamestnávateľská zmluva

Zamestnávateľská zmluva

Zmluva - Orange

Zmluva - Orange

Zmluva - Orange

Zmluva KOMENSKY,s.r.o.

Zmluva ORANGE 1.časť + 2.časť

Zmluva s SPP-dodatok 2.časť

Zmluva s SPP-dodatok 1časť

Zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3-2019

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Zmluva - Periskop pre riaditeľov škôl

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zamestnávateľská zmluva DDS

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Slovak Telekom-dodatok k zmluve

Zmluva o dodávke plynu

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o poskytovaní služieb - Komensky s.r.o

Kniha prijatých faktúr 2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva o dodávkach tovaru

Sponzorská zmluva

Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

Zmluva o poskytovaní prakt.vyučovania formou odbornej praxe

 Zmluva o nájme nebytových priestorov

Generali - zmluva LV

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Tanečný krúžok

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mariášový turnaj

Poistenie záchrany v horách v SR

Zmluva o nebytových priestoroch - telocvičňa

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva Telekom a.s

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dodatok k zmluve Telekom

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Rozhodnutie ŠKD

Zmluva o nájme bytu

Dohoda o ukonení

Zmluva Poistenie výlet Tatry 2016

Zmluva Generali 20.1.2016

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

Zmluva s DDP

Zmluva s DDP

Darovacia zmluva - 1.10.20015

Zmluva o nájme nebytových priestoroch

Dohoda o užívaní telocvične a telocvičného zariadenia

Zmluva NŠC, 27.07.2015

Zmluva o dielo 1 2015, 19.6.2015

Sponzorská zmluva- školské ovocie, 4.6.2015

Zmluva školské ovocie, 4.6.2015

Prac.zdravot.služba-dodatok,9.4.2015

PKF dodatok č.1 poistenie, 8.4.2015

Zmluva volejbal, 29.01.2015

Zmluva Liga proti rakovine, 26.01.2015

TCom zmluva - balík služieb, 12.01.2015

rok 2015

Tcom zmluva, 17.12.2014

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve, 17.12.2014

Zmluva futbal muži, 10.11.2014

Zmluva OŠK , 10.11.2014

Plantex,dodatok , 5.11.2014

Zmluva Kalanetika , 5.11.2014

Zmluva Hip-hop

Zmluva SPP

Zumba 2014

Zmluva č.1/2014

NÚCEM - zmluva

Zmluva MŠVVaŠ SR

rok 2014

UIPŠ-zmluva

Plantex - sponzor. zmluva

Plantex - zmluva

Darovacia zmluva DHL Logistics

Darovacia zmluva AJ

Zmluva - Liga proti rakovine

VUB zmluva

Zmluva hip-hop

Zmluva o nebytových priestoroch - Kalanetika

VÚDPaP BA

Telocvičňa futbal

Dodatok šk. byt

 HIP - HOP zmluva

ŠPÚ - darovacia zmluva

Zmluva č.2

Ericsoft - dodatok

Poistenie žiakov

Ústredné kúrenie a rozvody vody

Oprava telocvične - havarijný stav

Šk. byt - zmluva

Darovacia zmluva - Plantex

Zmluva Plantex

Zmluva NÚCEM

Zmluva ZUŠ Sládkovičovo

Darovacia zmluva

Zmluva MPC

Príloha k PZ Vinohrady nad Váhom

PZ Vinohrady nad Váhom

Volejbal - dodatok zmluvy

Deň narcisov - zmluva

Zmluva ZŠ-Vaša stravovacia

Zmluva ERIKSOFT

Zmluva Volejbal

Zmluva Zumba

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí servisných služieb

Dodatok č. 01  k Zmluve o dodávke plynu

položkový rozpčet 2012 (zverejnené 23.7.2012)

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (zverejnené 23.7.2012)

Zmluva o spolupráci - Plantex

Sponzorská zmluva - Plantex

Nájomná zmluva - Marián Sabo

Zmluva o sprostredkovaní

Poistná zmluva - elektronika

Sponzorská zmluva - Daniela Dobišová

Zmluva o spolupráci - Deň narcisov

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2 - 2011/2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1 - 2011/2012

Zmluva o poskytovaní technickej podpory

Dodatok k zmluve o dielo č. 2/2011 na prípravu a realizáciu prác, uzavretú podľa § 536 Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo č. 2 / 2011

PLANTEX s.r.o.

T - Com

ČEZ Slovensko

Darovacia zmluva, Slovryb, a.s.

Dodatok k zmluve o poskytovaní profesionálneho webhostingu zo dňa 27.12.2010

Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5 - 2010/2011

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dodatok k zmluve o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci, PLANTEXT, s.r.o.

Zmluva o dielo č. 1 / 2011 na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu