• Krúžky

  • Športový krúžok - Mgr. Z.Kováč

   Stolnotenisový krúžok - Ing. P.Šiška

   Z každého rožka troška - Bc. L.Dobranská

   Matematický krúžok - Mgr. K.Vrábelová

   Šikovníček - Mgr. E.Svrčková

   Školský časopis - Mgr. B:Mäsiarová