• Október - mesiac úcty k starším

     • Deň seniorov sa niesol v znamení úcty k našim starkým. Deti si pripravili pekné poďakovanie, spievali, tancovali, recitovali a zožali obrovský úspech zo strany svojich babičiek a deduškov.

     • Halloweenské dopoludnie

     • Halloweenské dopoludnie plné hudby, hier, pohybu a súťaží zažili žiaci 5. a 6.ročníka. Rozprávali sa o pôvode sviatku, i o tradíciách, ktoré sa s týmto sviatkom spájajú. V úžasných strašidelných kostýmoch si i zasúťažili a každý tím bol odmenený sladkosťami.

     • Exkurzia - Slovenské cukrovary

     • Počas exkurzie v Slovenských cukrovaroch v Seredi sme sa oboznámili s procesom spracovania cukrovej repy. Vo výrobnej hale nám ukázali všetky zariadenia a varostroje, v ktorých sa cukrová šťava spracúva, kryštalizuje, ako aj stroje, v ktorých sa sušia kryštáliky cukru. Počas prezentácie mohli žiaci ochutnávať vzorky získané v procese výroby.