• Čítame pre radosť

     • Naša škola sa úspešne zapojila do rozvojového projektu „Čítame pre radosť“. Účelom tohto projektu je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu i budovanie čitateľského sebauvedomovania u detí mladšieho školského veku, teda v 1. a 2. triede. Vďaka projektu škola získala financie, ktoré využije na vytvorenie triednych knižníc so zaujímavými knižnými titulmi.

     • Hudobné pásmo od Viktora

     • Radosť a smiech sa rozliehal vďaka dnešnému vystúpeniu uja Viktora po celej škole. Ujo Viktor rozospieval zábavnými pesničkami všetkých, miestami sa zdalo, že v speve vedú chlapci. Niektoré rytmické piesne žiakov i roztancovali a vyčarovali úsmev na tvári. Bolo to príjemne spestrenie vyučovania.

     • Tvoríme umenie

     • V novembri minulého roku sa pani učiteľka Bosá v spolupráci s p.u. Svrčkovou zapojili do grantového programu Výnimočné školy vyhlásený Nadáciou ZSE. Tento projekt s názvom „Tvoríme umenie“ bol úspešný. Je zameraný na rozvoj výtvarných zručností, ktoré sa budú realizovať prostredníctvom rôznorodých aktivít, menej dostupných a netradičných techník do konca školského roka. Pozitívne žiaci vyhodnotili workshop zameraný na aktivity s hlinou, kde si vytvorili vlastné diela. Workshop viedol skúsený keramikár, ktorý žiakom priblížil spôsoby spracovania hliny, proces výroby a vypaľovania keramických výrobkov. Výrobky sa usušia, vypália a žiaci ich následne výtvarne dotvoria. Žiakom sa táto netradičná aktivita veľmi páčila. „Tento projekt - workshop sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.“

     • VŠETKOVEDKO

     • O titul VŠETKOVEDKO bojovali i tento rok žiaci na celom Slovensku. U nás sa zapojili 3 odvážni prváci a 7 druháci. Dvaja žiaci získali titul Všetkovedko, ostatní žiaci titul Všetkovedkov učeň. Všetci zúčastnení žiaci boli odmenení drobnými odmenami a diplomom.