• Príď a vymaľuj si vajíčko

     • „Príď a vymaľuj si vajíčko.“ Takýmto sloganom na plagátiku sme pozývali žiakov na maľovanie veľkonočných vajíčok s pani Vierkou Boledovičovou, ktorá predstavila svoje umenie na vystavených vajíčkach i slimačích ulitách. Aj našich žiakov zasvätila do tajov maľovania voskom a bola veľmi nadšená zo žiackych výkonov. Žiaci boli veľmi trpezliví a prejavili veľkú fantáziu a tvorivosť. Pracovali ako včeličky a domov si priniesli pekné vlastnoručne vyzdobené vajíčka. Za spoluprácu ešte raz ďakujeme p. Žigovej z OZ „Lepšie Vinohrady."

     • Čítame pre radosť

     • Čítame pre radosť je názov projektu, v ktorom bola naša škola úspešná. Za získané finančné prostriedky sa nám podarilo zakúpiť viac ako 60 kníh pre žiakov mladšieho školského veku. Knihy s rôznou tematikou a od zaujímavých autorov si určite radi prečítajú aj starší žiaci. Knižky majú žiaci k dispozícii na chodbe v nových relaxačných kútikoch. Tieto kútiky pribudli na chodbách školy vďaka Rodičovskému združeniu ZŠ Vinohrady nad Váhom. Veľká vďaka patrí aj pani Zigovej za jej šikovné ruky pri čalúnení sedacej časti. Veríme, že knižka bude sprevádzať žiakov nielen v marci, ale i počas celého roka.

     • Krajské kolo - Čaro slova

     • Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnilo už tradične v Galante. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola: 1. kategória: Boris Sloboda, 2. trieda (próza) 2. kategória: Sara Ollová, 6. trieda (poézia). Ceníme si, že sa naši reprezentujúci na súťaž poctivo pripravovali. Veríme, že umeleckému prednesu zostanú verní aj napriek tomu, že ocenenie nezískali. Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy!

     • Čítajme si

     • V piatok 22. 3. sme sa zúčastnili 15. ročníka čitateľského podujatia s názvom „Čítajme si“. Cieľom akcie je zapojiť čo najväčší počet žiakov, ktorí budú čítať vo viacerých mestách na Slovensku. Podujatie organizuje Linka detskej istoty. Hlavnou myšlienkou projektu je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh. Knihy rozvíjajú deti po stránke duševnej i emocionálnej a čítanie zmysluplným spôsobom vypĺňa ich voľný čas. I tento rok čítali na našej škole žiaci od 1. až po 9. triedu. Všetkým čitateľom patrí veľké poďakovanie, pretože podporili peknú myšlienku.

     • Čaro slova 2024

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami sa na našej škole niesol v znamení umeleckej literatúry. Uskutočnilo sa školské kolo recitačnej súťaže „Čaro slova“. Nadaní recitátori z 1. i 2. stupňa nám predviedli svoje recitačné umenie, ktorým sa snažili zaujať porotu, ale aj svojich spolužiakov. Všetkým recitujúcim, ktorí nabrali odvahu a prišli nám svoju ukážku predniesť, ďakujeme za účasť.

     • Majáles

     • Rodičovské združenie ZŠ Vinohrady nad Váhom Vás srdečne pozýva na Majáles, ktorý sa uskutoční dňa 18.mája 2024 o 19,00 h v telocvični základnej školy. Cena 35 eur na osobu zahŕňa víno, kávu, 2x večeru, sladké a slané občerstvenie. O príjemnú zábavu sa postará DJ. Lístky si môžete rezervovať u p.Sedláčkovej 0915 119 142 a p.Žigovej 0915 149 553.