• Deň mlieka

     • „Deň mlieka“ - venovali druháci rôznym aktivitám týkajúcich sa dôležitosti mlieka v našej strave. Na matematike sme riešili slovné úlohy, na čítaní sme si vypracovali pracovný list na tému výrobkov z mlieka. Pozreli sme si video, kde sme videli, ako si môžeme aj doma vyrobiť maslo. Na záver sme si pripili pohárom vychladeného mliečka. Celý deň bol plný zábavy, učenia a spolupráce. Deti si užili každú chvíľu a boli radi, že sme mohli oslavovať “Deň mlieka“. Ďakujem Vám za podporu a teším sa na ďalšie podobné akcie!

     • Deň matiek

     • Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Tento rok sme si deň matiek pripomenuli v nedeľu 12.mája. Pri tejto príležitosti vystúpili aj žiaci našej školy s programom v MOS. Po príhovore pani starostky Ing. Evy Hanusovej sa predstavili s pripraveným folklórnym programom deti materskej školy. Po nich nasledovali recitačné, hudobné a tanečné čísla žiakov našej školy. Jednotlivé vystúpenia mali úspech, o čom svedčil mohutný potlesk divákov a úsmevy na tvárach mamičiek a babičiek.

      Ďakujeme šikovným a odvážnym deťom, obetavým a láskavým pani učiteľkám a hlavne všetkým, ktorí ste prišli. Veríme, že sa Vám toto podujatie páčilo a spríjemnilo Vám tento slávnostný deň.

     • Talentcentrum Trnava

     • Máš talent? Nevieš čo chceš študovať a čím chceš byť? Na tieto otázky si odpovedali žiaci 8. ročníka v trnavskom Talentcentre. Naši žiaci tu dostali možnosť otestovať svoje vedomosti a zručnosti a na základe dotazníkov zistiť, aké vlohy a danosti majú a v akej oblasti ich môžu rozvinúť a uplatniť. Veríme, že táto skúsenosť bola pre nich prínosom a držíme im palce pri výbere budúceho povolania.

     • Po stopách papiera

     • Deň plný zážitkov a poznania prežili žiaci 2. a 3. triedy 2. mája 2024. Vydali sme sa po stopách papiera do papierne v Prietrži, kde sme sa zoznámili s históriou výroby papiera, kníhtlače. Expozícia nám priblížila nielen pohľad do minulosti, ale aj súčasné spracovanie a využitie ručne vyrobeného papiera na rôzne dokumenty. Najviac radosti však žiakom priniesla samotná výroba papierového srdiečka z bavlnovníka. Možnosť vyrobiť si vlastný papier bol pre deti nezabudnuteľným zážitkom. Táto exkurzia sa mohla uskutočniť vďaka finančej podpore „Nadácie ZSE“. Vyučujúce, ktoré úspešne vypracovali projekt „Výnimočné školy“ Mgr. Bosá a Mgr. Svrčková, sprevádzali žiakov počas exkurzie.

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Opäť sme sa rozhodli podporiť dobrú vec a zachrániť zopár stromov na našej planéte jarným zberom starého papiera. Najviac papiera priniesla Vanessa Kižnanská a bratia Slobodoví. V rámci vyhodnotenia tried deň riaditeľského voľna získali niektorí žiaci 7.ročníka. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a všetci žiaci, ktorí sa zberu zúčastnili, dostali sladkú odmenu. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

     • Obvodné kolo v malom futbale

     • 2.mája sa žiaci 5.- 6.ročníka zúčastnili obvodného kola v malom futbale. Po úvodnej remíze so Šoporňou sme so Sereďou  a Galantou nakoniec prehrali. Našim mladým futbalistom napriek prehre patrí pochvala za výborné výkony a snahu.

     • Aurélium - zážitkové centrum vedy

     • Zážitkové centrum vedy a techniky navštívili žiaci 6.-9.ročníka. Prostredníctvom neformálnych metód, hry, experimentu mali žiaci možnosť vyskúšať si a prísť na mechanizmus rôznych dejov a javov. Táto forma učenia sa prostredníctvom vlastných skúseností, zážitkov a zábavy sa žiakom veľmi páčila.

     • Pytagoriáda

     • Žiaci III. ročníka -  Patrik Marko, Peter Berec a Adriana Janušková a žiačka V. ročníka -  Natália Haršányová pod vedením p. učiteľky Svrčkovej a Vrábelovej, úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda 2023/2024. Blahoželáme!

     • Zápis žiakov do 1.ročníka

     • Dňa 26. apríla 2024 sme v našej škole privítali budúcich prváčikov. Na zápise do školy ukázali, akí sú šikovní. Za pomoci pani učiteliek zvládli zaujímavé a hravé úlohy, v ktorých si preverili svoje  schopnosti a zručnosti nadobudnuté v škôlke. Za úspešné splnenie úloh si odniesli malý darček.    Tešíme sa na september, na našich nových šikovných prvákov.

     • Majáles

     • Milí rodičia,

      ešte stále sú k dispozícii voľné lístky na Majáles, ktorý organizuje naše RZ ZŠ Vinohrady nad Váhom a uskutoční sa dňa 18.mája 2024 v telocvični ZŠ. Opätovne Vás srdečne pozývame. Výťažok bude venovaný žiakom našej školy. Príďte sa zabaviť a podporiť dobrú vec.

     • Súťaž mladých záchranárov

     • Dňa 25.apríla 2024 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže "Mladých záchranárov" v Galante. N.Zigová, S.Berecová, A.Jasenský a A.Sigad vzorne reprezentovali našu školu a odniesli si drobné darčeky za účasť. Súťaž v nich zanechala pozitívne pocity a už dnes sa tešia na budúci rok.

     • Deň narcisov 2024

     • Žiakom, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej charitatívnej akcii, sa podarilo vyzbierať 654,45. Všetkým, ktorí prispeli,  ďakujeme.

     • 2 % z daní

     • Milí rodičia.

      Prednedávnom sme pridávali príspevok o pekných čitateľských kútikoch na chodbách školy.

      Podarilo sa ich vytvoriť aj vďaka Vám, ktorí ste prispeli minulý rok 2%  z daní. Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o tento príspevok, ktorý sa využije na zveľadenie školy a iné aktivity v prospech Vašich detí.

      Vopred ďakujeme za každý príspevok.

     • Príď a vymaľuj si vajíčko

     • „Príď a vymaľuj si vajíčko.“ Takýmto sloganom na plagátiku sme pozývali žiakov na maľovanie veľkonočných vajíčok s pani Vierkou Boledovičovou, ktorá predstavila svoje umenie na vystavených vajíčkach i slimačích ulitách. Aj našich žiakov zasvätila do tajov maľovania voskom a bola veľmi nadšená zo žiackych výkonov. Žiaci boli veľmi trpezliví a prejavili veľkú fantáziu a tvorivosť. Pracovali ako včeličky a domov si priniesli pekné vlastnoručne vyzdobené vajíčka. Za spoluprácu ešte raz ďakujeme p. Žigovej z OZ „Lepšie Vinohrady."

     • Čítame pre radosť

     • Čítame pre radosť je názov projektu, v ktorom bola naša škola úspešná. Za získané finančné prostriedky sa nám podarilo zakúpiť viac ako 60 kníh pre žiakov mladšieho školského veku. Knihy s rôznou tematikou a od zaujímavých autorov si určite radi prečítajú aj starší žiaci. Knižky majú žiaci k dispozícii na chodbe v nových relaxačných kútikoch. Tieto kútiky pribudli na chodbách školy vďaka Rodičovskému združeniu ZŠ Vinohrady nad Váhom. Veľká vďaka patrí aj pani Zigovej za jej šikovné ruky pri čalúnení sedacej časti. Veríme, že knižka bude sprevádzať žiakov nielen v marci, ale i počas celého roka.

     • Krajské kolo - Čaro slova

     • Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnilo už tradične v Galante. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola: 1. kategória: Boris Sloboda, 2. trieda (próza) 2. kategória: Sara Ollová, 6. trieda (poézia). Ceníme si, že sa naši reprezentujúci na súťaž poctivo pripravovali. Veríme, že umeleckému prednesu zostanú verní aj napriek tomu, že ocenenie nezískali. Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy!

     • Čítajme si

     • V piatok 22. 3. sme sa zúčastnili 15. ročníka čitateľského podujatia s názvom „Čítajme si“. Cieľom akcie je zapojiť čo najväčší počet žiakov, ktorí budú čítať vo viacerých mestách na Slovensku. Podujatie organizuje Linka detskej istoty. Hlavnou myšlienkou projektu je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh. Knihy rozvíjajú deti po stránke duševnej i emocionálnej a čítanie zmysluplným spôsobom vypĺňa ich voľný čas. I tento rok čítali na našej škole žiaci od 1. až po 9. triedu. Všetkým čitateľom patrí veľké poďakovanie, pretože podporili peknú myšlienku.

     • Čaro slova 2024

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami sa na našej škole niesol v znamení umeleckej literatúry. Uskutočnilo sa školské kolo recitačnej súťaže „Čaro slova“. Nadaní recitátori z 1. i 2. stupňa nám predviedli svoje recitačné umenie, ktorým sa snažili zaujať porotu, ale aj svojich spolužiakov. Všetkým recitujúcim, ktorí nabrali odvahu a prišli nám svoju ukážku predniesť, ďakujeme za účasť.