• Poďakovanie

     • Vážení rodičia, členovia Rady rodičov a priatelia školy. Chceli by sme Vám zo srdca poďakovať za Vašu neoceniteľnú podporu počas celého školského roka 2023/2024. Vaša finančná a materiálna pomoc nám umožnila zabezpečiť lepšie vzdelávacie podmienky pre našich žiakov. Sme vďační i za Vašu podporu pri rôznych školských podujatiach. Vážime si aj slová vďaky, ktoré od Vás prichádzajú ako ocenenie našej práce. Taktiež by sme chceli poďakovať našim pedagógom a nepedagogickým zamestnancom za ich oddanosť a prácu, ktorú vykonávajú pre dobro detí. Veríme, že spolupráca bude pokračovať aj v ďalšom školskom roku a že spoločne dosiahneme ešte viac úspechov. Prajeme Vám krásne letné prázdniny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! S úctou, ZŠ Vinohrady nad Váhom

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • Dnešným dňom sme ukončili školský rok 2023/2024. Na dva mesiace sa zavrú školské brány a žiaci si užijú zaslúžený dvojmesačný oddych. Po zaznení štátnej hymny sme si vypočuli príhovor p.riaditeľa Ing. P. Šišku, v ktorom zhodnotil celoročné výsledky školy. Odovzdal knižné odmeny a diplomy žiakom, ktorí počas roka dosahovali výborné výsledky vo vedomostných, športových súťažiach alebo vo vyučovacom procese. Plaketu za výborné výchovnovzdelávacie výsledky počas deväťročnej dochádzky získal David Rakovický. Všetkým prajeme leto plné zážitkov, oddychu a tešíme sa na nový školský rok 2024/2025.

     • Rozlúčka s deviatakmi

     • Dnes prebehla v našej škole významná udalosť – rozlúčka s deviatakmi. Z malých a nesmelých prváčikov, ktorí pred deviatimi rokmi plní očakávania zasadli do školských lavíc, vyrástli mladí ľudia plní snov a ideálov. Počas rozlúčky s pánom riaditeľom pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami si zaspomínali na všetko pekné, čo prežili v tejto škole. Rozlúčili sa aj s pani starostkou a nezabudli ani na škôlkarov. Milí naši deviataci, želáme Vám veľa úspechov v ďalšom živote a veríme, že sa Vám splnia všetky vaše sny a túžby.

     • ARAKOVO

     • Dnes mali žiaci našej školy jedinečnú možnosť byť v priamom kontakte s rôznymi druhmi papagájov. Osobný kontakt s týmito vtákmi bol pre nich nezabudnuteľným zážitkom. Kontaktná ZOO Arakovo Bojnice im v rámci environmentálnej výchovy urobila prednášku o starostlivosti o tieto nádherné vtáky. Ďakujeme Rade rodičov za nápad, organizáciu a úhradu celej akcie.

     • Didaktické hry v prírode

     • Didaktické hry v prírode V pondelok sme sa zúčastnili akcie Didaktické hry v prírode. Najskôr sme sa vybrali na pochod k sv. Urbánku. Cestou sme objavovali prírodu, pozorovali rastliny a zvieratá a hovorili o biodiverzite v okolí. Túto fyzickú aktivitu žiaci zvládli. Po návrate na školský dvor sa konali rôzne súťaže a disciplíny, v ktorých žiaci ukázali svoju odvahu a vytrvalosť, trpezlivosť i fyzickú zdatnosť. Každý sa snažil čo najviac a spoločnými silami a podporou všetko zvládli. Po náročných aktivitách si žiaci zaslúžili osvieženie, každý dostal nanuk a spoločne si oddýchli. Bolo to príjemné zakončenie dňa. Žiaci si užili prírodu, prejavili odvahu a ukázali, že spolupráca a trpezlivosť sú dôležité hodnoty. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie!

     • O majstra školy

     • Ako každoročne záver roka patril atletickej súťaži O majstra školy. Svoje sily si zmerali všetci žiaci v týchto disciplínach – beh na 60m, skok do diaľky, vrh guľou a hod kriketovou loptičkou. Víťazom 1. stupňa sa stal Peter Berec a na 2. stupni sa o víťazstvo podelili Sara Ollová a Branko Kováčik. Všetci žiaci podali výborné výkony na hraniciach svojich síl, no víťazom sa mohli stať len najlepší z najlepších. Víťazom blahoželáme.

     • Matematický klokan

     • Dočkali sme sa aj vyhodnotenia súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Do súťaže sa zapojili žiaci 1.2. a 4. triedy. Blahoželáme všetkým 14 zúčastneným žiakom, ale najmä 3 úspešným riešiteľom. Tešíme sa na nasledujúci školský rok a ďalších aktívnych žiakov, ktorí si radi zmerajú sily na celoslovenskej úrovni.

     • Noc v škole

     • Aj počas noci sa môžu v škole diať zvláštne veci. Inokedy tiché priestory ožili v noci z 21. na 22. júna aj v našej škole. Kto by si myslel, že deti majú dosť školy počas dňa, mýlil sa. Prenocovať v škole a pred tým prežiť zaujímavý večer plný zábavy, prišlo takmer 60 detí. Nebyť v noci doma. Hmmm... Bola paráda! Nocľažníci s netradičnou výbavou sa začali v sprievode svojich rodičov, schádzať o 18:00 hod. Najskôr sme si zahrali vonku hru na zatriedenie do skupín a živé človeče. V telocvični sme sa prestriedali pri netradičných súťažiach. Hry prerušil príchod prekvapenia, teda objednaná pizza. Nasledoval kvíz a nočné pozeranie rozprávky v špecifickej miestnosti, ktorá sa zrazu premenila na spálňu. Deti si hneď ustlali svoje miesta na spanie a zaujímavá noc sa mohla začať. Ráno vstali ako prvé deti, dali sme si spoločne sladké raňajky od OZ „Lepšie Vinohrady“, za ktoré ešte raz ďakujeme. Akcia sa uskutočnila za podpory Rady rodičov i vďaka finančnému príspevku od obce. O 7:30 usmiati rodičia, ktorí si tiež určite užili pekný piatkový večer, postupne odvážali svoje ratolesti domov.

     • Mestská atletická olympiáda

     • Dňa 14.júna 2024 sa naši žiaci zúčastnili Mestskej olympiády v Seredi. V konkurencii seredských škôl a okolitých dedín sme obstáli veľmi čestne. Najlepšie výsledky dosiahli Aditya Sigad, ktorý obsadil v behu na 300m druhé a v behu na 60m 3.miesto. Soňa Berecová obsadila v behu na 60m 3.miesto. Medaila tesne ušla A.Jasenskému i B.Kováčikovi. Pochvalu si zaslúžia všetci reprezentanti našej školy za svoje výkony.

     • Matematické úspechy

     • Aj tento rok sa žiaci našej školy zúčastňovali rôznych matematických súťaží. Obzvlášť úspešným sa stal žiak 3.ročníka Patrik Marko,ktorý získal 3.miesto v okresnom kole matematickej Pytagoriády a žiačka 6.ročníka Lucia Hrbeková,ktorá obsadila krásne 2.miesto v okresnom kole Matematickej olympiády. Ďakujeme im za výbornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

     • Múzeum holokaustu v Seredi

     • Dňa 19.júna navštívili žiaci 9.ročníka Múzeum holokaustu v Seredi. Múzeum sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Žiaci mali možnosť vidieť dobové dokumenty, fotografie, predmety súvisiace s prenasledovaním Židov, či dokonca mená ľudí, ktorí si túto hrôzu zažili na vlastnej koži. Po celý čas ich sprevádzal pán lektor, ktorý našim žiakom veľmi zaujímavo opísal osudy ľudí z tohto tábora. Vďaka tejto exkurzii žiaci nadobudli reálnejší pohľad na túto čiernu kapitolu našich dejín.

     • Účelové cvičenie žiakov 2.stupňa

     • Účelové cvičenie žiakov 2.stupňa prebehlo v tomto školskom roku za spoluúčasti Policajného zboru Slovenskej Republiky. Deti sa zaujímavou formou dozvedeli , akým spôsobom pracujú kriminalisti pri vyhodnocovaní dôkazového materiálu trestných činov. Vyskúšali si odoberanie otlačkov a daktyloskopické skúmanie. Pomocou špeciálnych okuliarov zistili, ako pracujú naše zmysly pod vplyvom návykových látok a na záver cvičenia si mohli vyskúšať aj streľbu z airsoftovej zbrane na terč.

     • Školský výlet žiakov 1.stupňa

     • Nádherný koncoročný výlet je za nami! Celý 1. stupeň navštívil baňu Bartolomej v Banskej Štiavnici i múzeum v Sv. Antona. Bolo to nezabudnuteľné dobrodružstvo plné zážitkov a krásnych miest. Deti boli z výletu nadšené, nakúpili si suveníry, aby si na tento deň dlho pamätali. Prikladáme aj fotky z nášho výletu.

     • Školský výlet - Viedeň

     • Žiaci 5. až 7.ročníka na záver školského roka navštívili Technické múzeum vo Viedni. V krásnej historickej budove si deti prezreli mnohé exponáty a modely z histórie techniky so zvláštnym zreteľom na rakúsku spoluúčasť na technologickom vývoji. Mnohé z týchto exponátov si mohli aj vyskúšať. Po prehliadke múzea sa presunuli do Kittsee, kde ich čakala malá exkurzia v čokoládovni Hauswirth, ktorá vyrába svoje čokoládové dobroty už od roku 1949. V podnikovej predajni si mohli nakúpiť a odniesť sladké suveníry. Veríme, že sa deťom netradičný školský výlet páčil.

     • Medzinárodný deň detí

     • Deti oslávili svoj sviatok Medzinárodný deň detí návštevou kina CINEMAX v Trnave. Žiaci prvého stupňa si pozreli rozprávku Prianie a žiaci druhého stupňa Garfielda vo filme. Príjemným osviežením bola zmrzlina a piknik v parku. Veríme, že si deti tento deň užili a mali z návštevy kina pekný zážitok.

     • Školský výlet - Vysoké Tatry

     • S blížiacim sa koncom školského roka sa žiaci 8. a 9.ročníka rozhodli navštíviť Vysoké Tatry a spríjemniť si záverečné chvíle v škole. Plní očakávania sa tešili na školský výlet v Tatranskej Lomnici. Absolvovali naplánované túry, počas ktorých spoznávali krásu našich veľhôr. Odmenou za náročnú túru im bol pohľad na tatranské vodopády a vysoké skalné steny. Hoci slniečko bolo počas týchto dní pre nás skúpe a sem-tam pršalo, výlet sa nám vydaril. Domov sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky a spomienky na tri nezabudnuteľné dni so spolužiakmi.

     • Z každého rožka troška

     • Dňa 28.5.2024 navštívil našich žiakov na krúžku Z každého rožka troška p. Jozef Zaťko, vášnivý chovateľ poštových holubov. Veľmi pútavo rozprával o živote týchto vtákov a svoje rozprávanie spestril aj ukážkou svojich trofejí z rôznych súťaží. Žiaci mali veľkú radosť, pretože si holubov mohli pohladkať a vypustiť ich späť domov. P. Zaťkovi ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • Uvoľnenie žiaka z vyučovania

     • Vážení rodičia,
      v poslednej dobe dochádza k častému zamieňaniu žiadostí o uvoľnenie žiaka z vyučovania z dôvodu choroby a uvoľnenie žiaka z rodinných dôvodov.
       

      - Ak žiak chýba z dôvodu choroby, môže ho zákonný zástupca ospravedlniť na 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní, ale je potrebné oznámiť dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi cez Edupage, telefonicky, osobne, sms, ../ podľa dohovoru s tr. učiteľom/. Rodič môže požiadať triedneho učiteľa o zabezpečenie  učiva       a domácich úloh.

      - V prípade , že žiak vymešká z rodinných dôvodov 1 pracovný deň, rodič ho ospravedlní u triedneho učiteľa s oznámením dôvodu neprítomnosti cez Edupage, osobne, telefonicky.
       

      - Ak žiak vymešká z rodinných dôvodov 2 a viac po sebe nasledujúcich pracovných dní, musí zákonný zástupca najprv požiadať riaditeľa školy písomnou žiadosťou o uvoľnenie žiaka z vyučovania. Po schválení žiadosti riaditeľom školy / zástupcom školy/,požiada o uvoľnenie aj triedneho učiteľa / osobne, edupage, telefonicky/. Žiak je v tomto prípade povinný si zabezpečiť učivo a domáce úlohy, ktoré vyučujúci zadali ostatným žiakom počas jeho neprítomnosti.
      Písomnú žiadosť je potrebné podať aspoň 5 dní pred plánovanou        akciou.
       

      - Pri uvoľnení žiaka na športové podujatie organizované inou inštitúciou, je zákonný zástupca povinný zaslať / priniesť osobne/ písomnú žiadosť o uvoľnenie žiaka a priložiť pozvánku/ potvrdenie o jeho účasti na podujatí. Písomnú žiadosť je potrebné podať aspoň 5 dní pred plánovanou akciou.

     • Divadelné predstavenie Mravec Gregor

     • Pobyt v ŠKD si žiaci spríjemnili divadielkom s názvom Mravec Gregor, ktoré im zahralo divadlo Dúha. Žiaci videli krásny príbeh o hľadaní domova, láske, odvahe a priateľstve. O tom, že sa im divadielko páčilo svedčia úsmevy na tvárach žiakov.